Kvalifikácia
Pavel Polónyi   Angličtina Cambridge First Certificate in English (B)
Cambridge Certificate in Advanced English (C)
Cambridge Certificate of Proficiency in English (C)
IELTS, skóre 7,5 (1,0 = nepoužívateľ angličtiny, 9,0 =expertný používateľ     angličtiny)
Štátna jazyková skúška z jazyka anglického (Stupeň hodnotenia: dobrý)
Prekladateľ v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva     spravodlivosti SR, odbor: Slovenský jazyk – Anglický jazyk (súdny     prekladateľ anglického jazyka)

4,5 roka pobytu v anglicky hovoriacich krajinách:
    1994-1995 - 1 rok pobytu v Austrálii
    1998-2001- 3,5 roka pobytu v Kanade


   Nemčina Ukončená vysoká škola v Nemecku: Vysoká škola technická v Lipsku
Štátna jazyková skúška z jazyka nemeckého (Stupeň hodnotenia:
výborný)
 
5,5 roka pobytu v Nemecku: 1988-1994

  

 superpreklady.sk  (c) copyright 2002 - 2007