Životopis
Pavel Polónyi   Meno Ing. Pavel Polónyi
   Adresa Ambroseho 10, 851 02 Bratislava 5
   Telefón, fax +421 262 250 825
   Mobil +421 908 728 274
   E-mail pavel@superpreklady.sk
   Webová stránka www.superpreklady.sk
   Štátna príslušnosť Slovenská republika, Kanada
   Dátum narodenia 03.10.1968
 
  Pracovné skúsenosti

 2008 -> ING. PAVEL POLÓNYI
Ambroseho 10, 851 02 Bratislava 5

Súdny prekladateľ angličtiny

   Prekladateľ úradne overených prekladov z a do anglického jazyka.
   Úradne overené preklady z a do nemčiny zabezpečujem v spolupráci s
   prekladateľmi majúcimi okrúhlu pečiatku súdneho prekladateľa, odbor:
   Slovenský jazyk - Nemecký jazyk.

  2006 ->

SUPERPREKLADY, s.r.o.
Ambroseho 10, 851 02 Bratislava 5

Vlastná prekladateľská a sprostredkovateľstvá s.r.o.
Sprostredkovateľ obchodu

   Prieskumy trhu najmä stavebných komodít. Hľadanie pracovníkov

   a marketing v nových krajinách, kam zákazník posúva svoje obchodné
   aktivity, atď. Preklady. 


   2002 -> ING. PAVEL POLÓNYI
Ambroseho 10, 851 02 Bratislava 5

Živnosť
Prekladateľ angličtiny a nemčiny

    Prekladateľ najmä technických, ale aj právnických a ekonomických
    textov z angličtiny a nemčiny do slovenčiny a zo slovenčiny do angličtiny
    a nemčiny.


   2000 – 2001 ALLPRINT AINSWORTH ASSOCIATES INC.
65 Hanson Avenue, Kitchener, Ontario, Canada N2C 2H6

Tlačiareň pre tlač komerčných tlačovín
Kalkulant a koordinátor výroby

    Vyhotovovanie cenových kalkulácií pre komerčnú tlač. Koordinácia výroby
    vybraných zákaziek v tejto tlačiarni so 110 zamestnancami. Objednávky
    od externých dodávateľov. Vytvorenie kalkulačného programu na výpočet
    ceny tlače časopisov.

   1999 - 2000 PRINTER´S PARTS & EQUIPMENT 
60 Howden Road, Scarborough, Ontario, Canada M1R 3E4
 
Obchodná firma s tlačovými zariadeniami a materiálmi
Asistent pre administratívu a obchod

    Marketing a predaj. Predstavovanie tejto obchodnej firmy zákazníkom
    oblasti Toronta osobnými návštevami, mailingovými kampaňami, výrobou
    webovskej stránky. Predaj náhradných dielov a materiálov na tlač. 

   1997 - 1998 SLOVART-PRINT s.r.o.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava 34 

Spoločnosť na sprostredkovanie tlače 
Výkonný riaditeľ, konateľ 

    Manažér spoločnosti na sprostredkovanie tlače s 10 zamestnancami.
    Najímanie a motivovanie pracovníkov, obchodná agenda, starostlivosť o
    softvér, účtovníctvo a cash-flow.

   1995 - 1997 SLOVENSKÁ GRAFIA a. s
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava 34 
 
Tlačiareň na tlač kníh a časopisov 
Asistent pre marketing 

    Marketing v jednej z najväčších slovenských tlačiarní. Cenové kalkulácie
    časopisov a obchodné jednania. Zákaznícky servis pre určitých 
    zákazníkov. Predaj tlače kníh a časopisov zahraničným a domácim
    zákazníkom.

  Vzdelanie

  1999 - 2000 York College of Information Technologies, Toronto, Kanada

Programmer Analyst Diploma

   (Základy: Word, Excel, PowerPoint; Operačné systémy: Windows
   95/98/NT, UNIX; Siete: NT Server, Novell; Databázy: Access, Oracle;
   Programovanie: Visual Basic, C, C++)

  1994 - 1995 Milner International College of English, Perth, Austrália
 
Cambridge First Certificate in English (B)
Cambridge Certificate in Advanced English (C)
Cambridge Certificate of Proficiency in English (C)
IELTS Skóre 7,5 (1,0 = nepoužívateľ angličtiny, 9,0 = expertný používateľ
    angličtiny)

  1988 - 1994      Vysoká škola technická, Polygrafická technika, Leipzig, Nemecko
 
Diplom, titul Dipl.-Ing. (inžinier)

  

 superpreklady.sk  (c) copyright 2002 - 2007